Efektívny predaj

Systém na podporu obchodu zamestnancov TMV

Nie ste prihlásený

EPTMV

Úlohy z akvizičných stretnutí

2024-01-31: 1. Preštudovať balneotechnický posudok na minerálnu vodu Minera Zobraziť
2023-11-30: - časom znova kontaktovať - uložiť nový kontakt Zobraziť
2023-10-31: TMV: - preveriť u Marcela či výroba na novom baliacom stroji dokáže urobiť 4 vrstvovú paletu - preveriť či to nespomalí linku - preveriť ukladanie paliet na seba Zobraziť
2023-10-31: Zobraziť
2023-10-31: Zobraziť
2023-10-10: 1. Vypracovať informačnú prezentáciu o TMV a predstavu predaja 2. Zaslať emailm 3. Kontaktovať nákupcu a dohodnúť ďalśí postup Zobraziť
2023-09-30: https://newep5.kassovicms.com/app/03_predaj/ziskovost3_cont.php?ID=151 Zobraziť
2023-07-17: Kontaktovať pána Hlobila Zobraziť
2023-06-28: 1. Vypracovať layout nemeckej etikety na Mineru 2. Nemecký text nechať posúdiť BellNovomann 3. Zaslanie layout nemeckej etikety Bille Zobraziť
2023-06-05: Zobraziť
2023-05-31: Zobraziť
2023-04-28: 1. Identifikovať do ponuky Mineru alebo Mitickú 2. Spracovať cenovú kalkuláciu (cenové stratégie so zohľadnením ARA a rPET) 3. Vypracovať ponuku Zobraziť
2023-03-10: 1. Porovnať vlastnosti rakúskych minerálnych vôd - tabuľka Österreich Mineralwasserübersicht - https://www.forum-mineralwasser.at/#c37 2. Zistiť odlišnosti, ktoré by TMV mohlo vyzdvihnúť Zobraziť
2023-02-03: 1. Premyslieť ponuku pre 1,5l Zobraziť
2023-02-01: - kontaktovanie začiatkom roka 2023 Zobraziť
2023-02-01: 1. Vypracovať cenovú ponuku 2. Odoslať cenovú ponuku Zobraziť
2023-01-31: 1. Výber produktu - asi Minera 2. Množstvo - podľa výrobnej kapacity 3. HM1, HM2, HM3 kalkulácia 4. Dodať vzorky na ochutnávku 5. Zistiť prepravné náklady na AT ucelené LKW 6. Vypracovať ponuku Zobraziť
2022-12-31: TMV: - necenenie dopravy do ČR - poslať ponuku na spoluprácu (nákupné ceny) Zobraziť
2022-11-30: TMV: Po uzatvorení OP 2023 KAUFLAND Slovensko poslať ponuku: - nákupné ceny - potrebné zistiť odberné miesta (počet) Zobraziť
2022-11-18: TMV: - poslať cenovú ponuku na produkty Zobraziť

Posledná aktualiuzácia údajov

Pohľadávky:
Predaj:

Mesiac: