Efektívny predaj

Systém na podporu obchodu zamestnancov TMV

Nie ste prihlásený

EPTMV

Úlohy z akvizičných stretnutí

2024-03-14: 1. Kontaktovať Billu AT v 03/2024 Zobraziť
2024-02-20: TMV: - poslať cenovú ponuku v rôznych variantoch - poslať poplatky správcovi - poslať zloženie minerálnych vôd https://miticka.sharepoint.com/:x:/r/sites/TMV_obchod/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB3BDE56D-0CCA-44C6-A3FC-0FE333599613%7D&file=cenn%C3%ADk.xlsx&action=default&mobileredirect=true Zobraziť
2024-02-16: Zobraziť
2024-02-15: 1. Kontaktovať Billu At opätovne v 03/2024 Zobraziť
2024-01-31: 1. Preštudovať balneotechnický posudok na minerálnu vodu Minera Zobraziť
2024-01-31: Kontaktovať pána Hlobila Zobraziť
2024-01-31: - ďalšie stretnutie začiatkom roka 2024 Zobraziť
2023-12-20: Zobraziť
2023-12-20: Zobraziť
2023-12-14: TMV: - poslať cenovú ponuku Zobraziť
2023-11-30: - časom znova kontaktovať - uložiť nový kontakt Zobraziť
2023-10-31: TMV: - preveriť u Marcela či výroba na novom baliacom stroji dokáže urobiť 4 vrstvovú paletu - preveriť či to nespomalí linku - preveriť ukladanie paliet na seba Zobraziť
2023-10-31: Zobraziť
2023-10-31: Zobraziť
2023-10-10: 1. Vypracovať informačnú prezentáciu o TMV a predstavu predaja 2. Zaslať emailm 3. Kontaktovať nákupcu a dohodnúť ďalśí postup Zobraziť
2023-09-30: https://newep5.kassovicms.com/app/03_predaj/ziskovost3_cont.php?ID=151 Zobraziť
2023-07-17: Kontaktovať pána Hlobila Zobraziť
2023-06-28: 1. Vypracovať layout nemeckej etikety na Mineru 2. Nemecký text nechať posúdiť BellNovomann 3. Zaslanie layout nemeckej etikety Bille Zobraziť
2023-06-05: Zobraziť
2023-05-31: Zobraziť

Posledná aktualiuzácia údajov

Pohľadávky:
Predaj:

Mesiac: